, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 6,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربری
12018/10/13 در 22:392,000sajjadfam
22018/10/08 در 15:312,000royalking
32018/10/06 در 11:132,0001713mr


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 3,109,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12018/09/22 در 10:442,0001713mr
22018/09/21 در 14:202,000axiaaxia
32018/09/20 در 11:582,000mosaramo
42018/09/14 در 17:062,000sajjadfam
52018/09/11 در 15:595,000azi49
62018/09/10 در 21:015,000mahdi5800
72018/09/10 در 20:265,000asmaramir
82018/09/10 در 16:262,000mousavi9019
92018/09/07 در 08:182,000soheil4030
102018/09/06 در 13:315,000sajed71
112018/09/05 در 15:492,000axiaaxia
122018/09/04 در 21:005,000royalking
132018/09/04 در 17:375,000ali000
142018/09/02 در 11:475,000fsadegh
152018/09/02 در 08:485,000rap0661
162018/08/30 در 18:212,000sajjadfam
172018/08/27 در 17:422,000tara77
182018/08/27 در 11:485,000roya25
192018/08/27 در 05:545,000mahdi5800
202018/08/23 در 13:145,000asmaramir
, اثبات و اسناد پرداختی ها


پشتیبانی