, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 20,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربری
12022/10/29 در 17:3310,000sanami
22022/10/14 در 19:5510,000axiaaxia


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 3,420,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12022/11/18 در 06:2610,000azi49
22022/08/15 در 15:1210,000azi49
32022/08/13 در 19:1010,000sanami
42022/07/04 در 12:2710,000azi49
52022/06/11 در 19:3610,000sanami
62022/06/07 در 17:1210,000azi49
72022/05/16 در 16:1610,000sanami
82022/05/16 در 15:2310,000axiaaxia
92022/04/30 در 16:3810,000azi49
102022/02/26 در 15:2010,000azi49
112022/01/30 در 06:0210,000axiaaxia
122022/01/16 در 14:3710,000azi49
132021/11/29 در 12:2910,000azi49
142021/11/15 در 01:5910,000axiaaxia
152021/10/28 در 13:263,000axiaaxia
162021/10/27 در 15:2010,000azi49
172021/10/13 در 11:203,000azi49
182021/10/03 در 10:053,000axiaaxia
192021/09/12 در 22:203,000azi49
202021/09/06 در 19:353,000axiaaxia
, اثبات و اسناد پرداختی ها


پشتیبانی