, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 5,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربری
12019/11/10 در 22:155,000amin937388


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 3,209,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12019/04/11 در 15:292,000sajjadfam
22019/04/08 در 06:452,000ali000
32019/04/07 در 14:012,000azi49
42019/03/26 در 23:532,000sajjadfam
52019/03/25 در 14:422,000soheil4030
62019/03/23 در 07:272,000ali000
72019/03/23 در 02:392,000azi49
82019/03/22 در 11:222,000bnyamin80
92019/03/16 در 19:132,000royalking
102019/03/12 در 15:302,000sajjadfam
112019/03/10 در 06:392,000soheil4030
122019/03/09 در 03:062,000ali000
132019/03/09 در 01:322,000azi49
142019/02/25 در 22:092,000sajjadfam
152019/02/24 در 06:352,000soheil4030
162019/02/20 در 07:312,000ali000
172019/02/11 در 15:112,000azi49
182019/02/10 در 06:272,000soheil4030
192019/02/03 در 09:592,0001713mr
202019/02/01 در 23:012,000sajjadfam
, اثبات و اسناد پرداختی ها


پشتیبانی