, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 30,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربری
1امروز در 12:2310,000as5659938310
22023/01/24 در 17:2310,000azi49
32023/01/22 در 16:3810,000sanami


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 3,453,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12022/12/28 در 14:0910,000axiaaxia
22022/12/22 در 11:223,000as5659938310
32022/11/18 در 06:2610,000azi49
42022/10/29 در 17:3310,000sanami
52022/10/14 در 19:5510,000axiaaxia
62022/08/15 در 15:1210,000azi49
72022/08/13 در 19:1010,000sanami
82022/07/04 در 12:2710,000azi49
92022/06/11 در 19:3610,000sanami
102022/06/07 در 17:1210,000azi49
112022/05/16 در 16:1610,000sanami
122022/05/16 در 15:2310,000axiaaxia
132022/04/30 در 16:3810,000azi49
142022/02/26 در 15:2010,000azi49
152022/01/30 در 06:0210,000axiaaxia
162022/01/16 در 14:3710,000azi49
172021/11/29 در 12:2910,000azi49
182021/11/15 در 01:5910,000axiaaxia
192021/10/28 در 13:263,000axiaaxia
202021/10/27 در 15:2010,000azi49
, اثبات و اسناد پرداختی ها


پشتیبانی