, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

تا این لحظه هیچ پرداخت در انتظاری موجود نیست !

پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 17,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12017/10/03 در 09:582,000saeedfarahi
22017/09/23 در 01:492,000ndm1368
32017/09/19 در 20:452,000godzela
42017/09/19 در 05:165,000pourya1996
52017/08/30 در 16:311,000fsadegh
62017/08/24 در 06:382,000sajjadfam
72017/08/17 در 19:522,000lider20
82017/08/07 در 04:211,000pourya1996
, اثبات و اسناد پرداختی ها