, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

تا این لحظه هیچ پرداخت در انتظاری موجود نیست !

پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 3,209,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربری
12019/04/11 در 15:292,000sajjadfam
22019/04/08 در 06:452,000ali000
32019/04/07 در 14:012,000azi49
42019/03/26 در 23:532,000sajjadfam
52019/03/25 در 14:422,000soheil4030
62019/03/23 در 07:272,000ali000
72019/03/23 در 02:392,000azi49
82019/03/22 در 11:222,000bnyamin80
92019/03/16 در 19:132,000royalking
102019/03/12 در 15:302,000sajjadfam
112019/03/10 در 06:392,000soheil4030
122019/03/09 در 03:062,000ali000
132019/03/09 در 01:322,000azi49
142019/02/25 در 22:092,000sajjadfam
152019/02/24 در 06:352,000soheil4030
162019/02/20 در 07:312,000ali000
172019/02/11 در 15:112,000azi49
182019/02/10 در 06:272,000soheil4030
192019/02/03 در 09:592,0001713mr
202019/02/01 در 23:012,000sajjadfam
, اثبات و اسناد پرداختی ها


پشتیبانی